Posts tagged with: traditional RSS
8:08 am on October 31, 2013 | 0 | # |
Tags: , , , , , , , ,

Tren batik merah yang malah mengingatkan pada lampion berdekorasi karakter Cina, asal dari ribuan ton batik yang diimpor tiap bulannya

1:19 am on November 25, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , , ,

..desain yang terinspirasi sampul “Kayon”. Jadi cari tahu gunungan & falsafahnya #pic

2:45 pm on April 27, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , , , , , ,

“Itu kan yang ada di majalah Hijabers edisi …,” rumpi rombongan ibu-ibu yang sambangi #inacraft 2012

9:39 am on February 24, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , , , ,

Mumpung padang rembulane \ Mumpung jembar kalangane \ Sun surako surak hiyo ~Sunan Kalijaga/Sunan Giri/Sunan Ampel?

9:35 pm on January 20, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , , ,

Wearing Outer Baduy daily outfit, a buttoned long-sleeved shirt made by weaving & dye-coloring #pic

2:21 pm on January 13, 2012 | 0 | # |
Tags: , , ,

Pernah 4 pekan berturut-turut #khutbah bahas penodaan Ahmadiyah. Maksudnya perkokoh akidah yang melekat malah benci & sugesti batu melayang

2:18 pm on January 13, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , , , ,

“Tariklah tambang tersebut darinya,” Rasulullah tentang tanah yang semula diberikan pada Abyadh bin Hamal. #khutbah

2:17 pm on January 13, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , , ,

Bahasan “liberalisasi migas” muncul mengikuti nasehat takwa #khutbah Jumat barusan. Hadirin rahimakumullah bisa tetap berpijak di bumi

2:16 pm on January 13, 2012 | 2 | # |
Tags: , , , , ,

“Rencana impor konverter gas seharga 12 juta, setengahnya disubsidi,” petikan #khutbah Jumat yang tak biasanya. *nyaris menyerukan takbir*

7:45 pm on April 16, 2011 | 0 | # |
Tags: , , , , ,

Kuda lumping coba mengamen di McDonald pojok simpang. Ron tampaknya kurang suka ada saingan berias bedak. Diusirlah duet musik sember itu