2:18 pm on January 13, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , , , ,

“Tariklah tambang tersebut darinya,” Rasulullah tentang tanah yang semula diberikan pada Abyadh bin Hamal. #khutbah

Leave a Reply