2:21 pm on January 13, 2012 | 0 | # |
Tags: , , ,

Pernah 4 pekan berturut-turut #khutbah bahas penodaan Ahmadiyah. Maksudnya perkokoh akidah yang melekat malah benci & sugesti batu melayang

Leave a Reply