11:08 pm on January 3, 2014 | 0 | # |
Tags: , , , ,

Menyaksikan amplop lipat dua, semula dititipkan ke pengasong rokok, berpindah tangan ke pengendara motor berseragam. Terminal gelap aman

Leave a Reply