2:03 pm on January 31, 2013 | 0 | # |
Tags: , , , , ,

Bukan mutlak/relatif, cantik itu “nett”, jelek itu “gross”

Leave a Reply