8:42 pm on October 6, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , ,

Selalu ada pemandangan yang hilang ketika isunya santer dilontarkan dari arah kubu proponen liberal. Jika sebaliknya?

Leave a Reply