7:25 am on February 25, 2011 | 0 | # |
Tags: , ,

Di balik transliterasi. Masalah sesungguhnya adalah tidak menguasai bahasa Arab!

Leave a Reply