10:54 pm on September 17, 2010 | 0 | # |
Tags: , , ,

Setelah muter-muter tanpa kejelasan, simpulan akhir insiden layanan telekonferensi: ganti Dirut Polri #random

Leave a Reply