Posts tagged with: expert RSS
9:50 am on October 22, 2010 | 0 | # |
Tags: , , , , ,

Mari bandingkan http://lakm.us/Z56 dengan http://lakm.us/jm6. Siapa berkilah tak pahami masalah, siapa berpolemik yang baik :P

9:41 am on October 22, 2010 | 0 | # |
Tags: , , , , ,

Komentar Ruby Alamsyah muncul belakangan, seolah saingan. Lebih bermutu daripada counterpart-mustachios. Wajar atau begitu adanya? :P