6:37 pm on June 20, 2013 | 0 | # |
Tags: , , , , ,

Mengular ke kucur keran, sahut tuter & timbul-tenggelam gaung pengeras suara. Di benak yang sibuk & bibir yang sepi tuhan seolah menghilang

Leave a Reply