9:50 am on April 22, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , , , , , , ,

Seorang teman menyitir riwayat Bukhari, “Tidaklah seorang penguasa …mati dalam keadaan menipu rakyatnya…” Sangat berseberangan rupanya

Leave a Reply