4:19 pm on January 31, 2012 | 0 | # |
Tags: , , , ,

“Belakangan ini prosesor komputer tak lagi betul-betul bertambah cepat. Toleransi kitalah yang menurun”

Leave a Reply